Älta kan man faktiskt göra för länge

Nytt år, nya lagar. Det är numera i årtal sett två sedan jag flyttade från min fader vilket också betyder slut på ältande. Människor jag inte vill veta av, ska jag inte veta av. De vars munnar som säger fula ord ska renskrubbas med tvål, för önska kan man ju göra. Det finns en markant skillnad där som för mig det senaste året blivit allt tydligare. Det fungerar på samma sätt som en grå linje på ett papper där det på ena sidan finns visioner och andra sidan handlingar. De kommer aldrig att bli lika och likaså mina drömmar om livet. Mina handlingar kommer inte leva upp till dessa och år 2010 drog jag den millimetertunna linjen och skiljde på dem. Tidigare såg allt ut som en röra som jag nu klippt och klistrat till en fin lista. Listor som för övrigt är så himla bra. Dom berättar vad man är för person, vad som är viktigast och prioriteringar för tiden, samtidigt som de innehåller fakta och visar vad som är bäst och sämst. De är otroligt svåra att göra och man blir så överväldigad av en blöt euforivåg då man sitter darrandes med listan i handen.
Jag gjorde för övrigt en lista för och emot nästa år. Ingen vet hur allting slutar, särskilt inte jag, men i och med mitt avslutade ältår så har jag fri händer och just nu ska jag fatta mitt livsbeslut eller nåt .... jag tror jag bara flyttar till Norge nästa år. Det blir liksom enklast så.

RSS 2.0